ວິທະຍາໄລວີຊາຊີບພາສາຕ່າງປະເທດ ໄຮ່ໜານຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານ
    ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຕ່າງປ ະເທດອາຊຽນມາຮຽນຢຸ່ຈີນຂອງວິທະຍາ ໄລວິຊາຊີບພາສາຕ່າງປະເທດ ໄຮ່ໜານຕະຫຼອດໝົດປີ
ປະກາດຮັບສະໝັກອາຈານຕ່າງປ ະເທດໃນຊຸກປີ2018-2019
 

ເບີໂທພາຍໃນ):
0898-63297771

ແຟັກພາຍໃນ:
0898-63297771

ເບີໂທສາກົນ:
0086-898-63297771

ແຟັກສາກົນ:
0086-898-63297771

E-mail:internationoffice@163.com;

Address: International Cooperation and Exchange Office, Hainan College of Foreign Studies. No. 178 Jiaoyu Road, Wenchang City, Hainan Province, the People’s Republic of China (Zip Code: 571321)