ประวัติของมหาวิทยาลัยภาษา
   ต่างประเทศไหหลำ
   ระเบียบข้อบังคับในการรับสมัครนักเรียนให
ม่ประจำปีของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ
   ประกาศการรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประทศ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ
 

ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ภายในประเทศ:
0898-63297771

เบอร์โทรศัพท์ในต่างประเทศ:
0086-898-63297771

เบอร์แฟกซ์ในต่างประเทศ::
0086-898-63297771

อีเมล:
internationaloffice@163.com

ที่อยู่: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ
เลขที่ 178 ถนนเจี้ยวหยู่ อำเภอเหวินเฉิง เมืองเหวินชาง มณฑลไหหลำ ประเทศจีน 571321